Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “حضور و غیاب”

استاد شناسی چیست و چرا باید حتما انجام شود

استاد شناسی چیست؟ میتوان استاد شناسی را به اینگونه تعریف کرد: قبل از انتخاب واحد، دانشجویان اساتید و کلاس هایی که قصد برداشتن آن ها را دارند از سایت دانشگاه میبینند. اما مشکل اساسی این است که بسیاری از این اساتید را نمیشناسند و نمیدانند با چه کسی کلاس بردارند.…

معرفی اپلیکیشن کالج

معرفی کوتاه با امکانات کالج بیشتر آشنا شوید. اپلیکیشن کالج مخصوص دانشجویان طراحی شده و سعی شده تا در آن به همه نیاز های دانشجویان پاسخ داده شود. در این اپلیکیشن یک فضای تعاملی بین افراد برقرار است. بطوریکه تک تک دانشجویان میتوانند اطلاعات و منابع خود را در اختیار…