Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “استادشناسی”

استاد شناسی چیست و چرا باید حتما انجام شود

استاد شناسی چیست؟ میتوان استاد شناسی را به اینگونه تعریف کرد: قبل از انتخاب واحد، دانشجویان اساتید و کلاس هایی که قصد برداشتن آن ها را دارند از سایت دانشگاه میبینند. اما مشکل اساسی این است که بسیاری از این اساتید را نمیشناسند و نمیدانند با چه کسی کلاس بردارند.…

آموزش انتخاب واحد دانشگاه های مختلف

آموزش انتخاب واحد و حاشیه های آن برای دانشجویان تازه وارد در این مطلب گردآوری شده است. انتخاب واحد چیست؟ دانشجویان در ابتدا لیستی از تمام دروسی که باید بگذرانند در اختیار دارند. هر ترم باید از این لیست درس هایی انتخاب شوند. ترتیب انتخاب هر درس اگر پیشنیاز داشته…

معرفی اپلیکیشن کالج

معرفی کوتاه با امکانات کالج بیشتر آشنا شوید. اپلیکیشن کالج مخصوص دانشجویان طراحی شده و سعی شده تا در آن به همه نیاز های دانشجویان پاسخ داده شود. در این اپلیکیشن یک فضای تعاملی بین افراد برقرار است. بطوریکه تک تک دانشجویان میتوانند اطلاعات و منابع خود را در اختیار…